Skoči do sadržaja
Zviždač
Zviždač
Zviždač

U GRAWE osiguranju a.d. Podgorica je uspostavljen interni sistem zviždača.

„Zviždač” je zaposleni, kao i spoljni saradnik (zastupnik, lice kom je prenijet posao), koji u dobroj vjeri ukazuje ili prijavljuje potencijalno koruptivne radnje, ne nužno i krivična djela, ali svakako materijalno značajne nepravilnosti ili nezakonite radnje drugih zaposlenih, sektora društva ili spoljnjih saradnika koji ugrožavaju integritet Društva i profesije.

 

Prijava se Društvu podnosi u pisanoj formi, usmeno na zapisnik, putem pošte ili elektronskim putem licu za prijem i postupanje po prijavi zviždača.

 

Ukoliko se prijava vrši neposrednom predajom u pisanoj formi ili usmeno putem zapisnika, o prijavi se sastavlja potvrda o prijemu iste, i to prilikom prijema pisane, odnosno prilikom uzimanja usmene izjave od zviždača.

 

Ukoliko se prijava dostavlja putem pošte ili elektronskim putem, izdaje se potvrda o prijemu prijave i kao vrijeme podnošenja prijave smatra se vrijeme prijema pošiljke kod poslodavca.

 

Podaci za podnošenje prijave:

  1. Grawe osiguranje a.d. Podgorica, Bul.Ivana Crnojevića 62/1, licu za unutrašnje prijavljivanje uz napomenu „Povjerljivo – ne otvarati“.
  2. Mail: zvizdac@grawe.me

 

Anonimno podnošenje prijave moguće je putem pošte kao i elektronskim putem preko internet stranice Društva.

tj. osiguranje vozila, konsultant