Skoči do sadržaja
DODATNA OSIGURANJA
HI - Osguranje od hirurških intervencija

Danas smo zbog stila života sve više i više skloni povrijeđivanju i obolijevanju od razih lakih ili težih bolesti. U toj situaciji ponekad, nažalost naše liječenje zavisi od finansija, jer nam redovno osiguarnje ne može obezbijediti adekvatu i kvalitetnu njegu.

GRAWE osiguranje je izašlo u susret tim potrebama i uvelo osiguranje koje Vas pokriva od 300 hirurških intervencija razvrstanih u 5 klasa u zavisnosti od težine intervencije i organa na kome je izvršena..

Pokrića su redom po klasama 250,1000,1500,2000 i 5000 EURA.

Osigurana suma se isplaćuje nakon što se prema otpusnoj listi verifikuje postojanje odgovarajuće hirurške intervencije prema tablici iz uslova osiguranja.

tj. osiguranje vozila, konsultant