Skoči do sadržaja
NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA
NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA

1. Imao sam hirušku intervenciju zbog bolesti. Da li imam pravo na naknadu iz osiguranja?

Pravo na naknadu iz dodatnog osiguranja od posljedica nesrećnog slučaja imate samo ako nastupi trajna invalidnost usljed nesrećnog slučaja. Ako se ne utvrdi trajna invalidnost, a bili ste primorani da ležite u bolnici zbog posljedica nesrećnog slučaja imate pravo na naknadu za svaki dan liječenja u bolnici.

2. Doživio sam nezgodu. Da li imam pravo na isplatu naknade za svaki dan liječenja u bolnici ako sam liječen ambulantno?

Pravo na isplatu naknade za svaki dan liječenja u bolnici osiguranik ima kada zbog nesrećnog slučaja provede jedan ili više dana u bolnici, što isključuje ambulatno liječenje.

3. Koliko dugo treba da čekam na isplatu naknade?

Naknada iz dodatnog osiguranja od nezgode se isplaćuje kada zdravstveno stanje poslije liječenja i oporavka postane konačno. Takvo stanje mora da potvrdi ljekar koji je posljednji liječio osiguranika, kako bi GRAWE mogao da utvrdi trajne posljedice povrede odnosno invalidnost. Kada se ugovarač osiguranja saglasi sa visinom procenta trajne invalidnosti, GRAWE će u roku od dvije nedelje od datuma prijema Zaključnog sporazuma izvršiti isplatu naknade. Zaključni sporazum je dokument kojim ugovarač osiguranja potvrđuje da je saglasan sa obračunom naknade.

4. Koja dokumentacija mora da se pošalje kod nastupanja nesrećnog slučaja?

Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu naknade GRAWE-u je potrebno da se dostave sljedeća dokumenta:
 - pisana izjava o nesrećnom slučaju,
 - cjelokupna medicinska dokumentacija o toku i načinu liječenja i
 - policijski zapisnik (kod saobraćajnih nezgoda i fizičkih napada).

5. Da li se premiji dodatnog osiguranja od posljedica nesrećnog slučaja pripisuje dobit?

Ne. Kod dodatnog osiguranja od posljedica nesrećnog slučaja se ne pripisuje dobit.

tj. osiguranje vozila, konsultant