Skoči do sadržaja
osiguranje lica
Putno zdravstveno osiguranje

U slučaju iznenadne bolesti ili nezgode koja vam se dogodi u inostranstvu, polisa putnog zdravstvenog osiguranja garantuje vam pokriće troškova:

  •  Za ambulantno liječenje,
  •  Za ljekove i zavoje, sanitetski materijal,
  •  Za bolničko liječenje,
  •  Za prevoz do najbliže bolnice,
  •  Za prevoz u zemlju prebivališta,
  •  Za stomatološke usluge,
  •  Za mnoge druge potrebe koje su u vezi sa nastalom povredom ili bolešću.


Osiguranje mogu zaključiti sva lica starosti do 85 godina koja su domaći ili strani državljani, a koji imaju prebivalište, odnosno odobrenje za privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Crnoj Gori.

Osiguravajuće pokriće važi samo u inostranstvu, tj. isključivo u zemljama koje su navedene u polisi, a osiguranje mora biti zaključeno prije putovanja u inostranstvo.

Osiguranje se može zaključiti kao:
 

  • Individualno osiguranje,
  • Porodično osiguranje,
  • Grupno osiguranje.


Swiss Osiguranje obezbjeđuje usluge medicinske asistencije i pokriće neophodnih medicinskih troškova u cijelom svijetu, 24 časa dnevno, 365 dana u godini, a sve u saradnji sa priznatom asistentskom kućom APRIL Assistance.

tj. osiguranje vozila, konsultant