Skoči do sadržaja
osiguranje imovine
Objekti u izgradnji

Osiguranjem se pruža osiguravajuća zaštita u slučaju štete prouzrokovane uništenjem, oštećenjem ili nestankom osiguranih stvari zbog:

 • Požara i udara groma, eksplozije, oluje, grada, manifestacija i demonstracija, izlivanja vode, mraza, snijega i leda, sniježne lavine, kiše, odronjavanja i zarušavanja tla, slijeganja tla,
 • Građevinske nezgode,
 • Nespretnosti, nehata ili zle namjere radnika ili nekog drugog lica,
 • Provalne krađe.

 

Ako se posebno ugovori i obračuna dodatna premija, osiguranjem se pokriva i neka od dopunskih opasnosti:

 • Poplava i bujice, visoke vode i podzemne vode,
 • Klizanje tla,
 • Odgovornost iz djelatnosti izvođača građevinskih radova,
 • Ugovorna odgovornost izvođača građevinskih radova u garantnom roku.

 

Predmet osiguranja mogu biti:

 • Građevinski objekti u izgradnji, podrazumijevajući pod tim novogradnje i rekonstrukcije (popravke, dogradnje, nadgradnje i sl.),
 • Građevinski, zanatski, instalacioni materijal i sva oprema koja je namijenjena isključivo za ugradnju u osigurani objekat u izgradnji,
 • Građevinska oprema i pomoćni objekti koji služe za izgradnju,
 • Postojeći objekti na kojima se obavljaju rekonstrukcije,
 • Pomoćni građevinski materijal i alat u upotrebi,
 • Stvari radnika,
 • Odgovornost iz djelatnosti izvođača građevinskih radova,
 • Ugovorna odgovornost izvođača građevinskih radova u garantnom roku.
tj. osiguranje vozila, konsultant