Skoči do sadržaja
RIZIKO OSIGURANJA
MSVP i MSP

GRAWE osiguranje Vam je omogućilo da za života obezbijedite sigurnu budućnost Vaših najmilijih, lišavajući ih rizika da ako se Vama nešto dogodi moraju podnijeti teret vraćanja kredita.

Nepredvidive situacije, na koje nažalost ne možemo uticati, često znaju da poremete planove naših bližnjih o školovanju djece, ulaganjima u privatan biznis, kupovinu stana i slično.

Sve ovo su samo neki od razloga zašto Vam preporučujemo da nekom od naših riziko tarifa obezbijedite kredit koji Vam je odobrila banka.

GRAWE će kod nastanka nesrećnog slučaja preuzeti na sebe pokriće preostalog dijela kredita kod banke.

Mogu se osigurati osobe od 15-te do 75-te godine starosti, a visina premije zavisi od pristupne starosti osiguranika kao i od njegovog zdravstvenog stanja prilikom stupanja u osiguranje.

Plaćanje je omogućeno putem trajnog naloga u banci.

U slučaju isteka polise, odnosno otplate kredita, ne isplaćuje se osigurana suma.

GRAWE takođe nudi i mogućnost jednokratne uplate premije za kompletan period trajanja osiguranja.

tj. osiguranje vozila, konsultant