Skoči do sadržaja
OSIGURANJE LICA
DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Polisa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja može obuhvatiti pokriće troškova liječenja i medicinskih usluga kao osnovno osiguravajuće pokriće i kao dopunsko osiguravajuće pokriće.

 

Osnovno osiguravajuće pokriće može uključivati jedno ili više sljedećih pokrića:

- Vanbolničko liječenje,

- Bolničko liječenje,

- Vanbolničko i bolničko liječenje

 

Dopunsko osiguravajuće pokriće obuhvata:

- Trudnoću i porođaj,

- Sistematski pregled,

- Fizikalnu terapiju,

- Oftalmološke preglede i usluge,

- Stomatološke usluge,

- Ljekove na recept

tj. osiguranje vozila, konsultant