Skoči do sadržaja
GRAWE U CRNOJ GORI

Grawe osiguranje a.d. Podgorica je prvo osiguravajuće društvo sa većinskim kapitalom iz Austrije koje ima dozvolu za legalan rad u Crnoj Gori. Osnovano je na osnovu dozvole za rad Ministarstva finansija Crne Gore od 23.09.2004. godine i registrovano u CRPS u Podgorici 21.10.2004. godine.

Dio smo velike porodice Grazer Wechselseitige Versicherung AG sa sjedištem u Gracu, Austrija koje je naš 100% vlasnik. Koncern se uspješno bavi djelatnošću osiguranja od 1828. godine, obilježivši 2018. godine veoma uspješnih 190 godina poslovanja.

Reosigurani smo preko matičnog reosiguravača Grawe Reinsurance Ltd.

Nakon 2006. godine kada je usvojen crnogorski Zakon o osiguranju naše Društvo je shodno istom izvršilo prilagođavanje poslovanja u prethodnom periodu.

Osnovna djelatnost je osiguranje života povezano sa dodatnim osiguranjima od nezgode, hirurških intervencija i teških bolesti, prilagođeno potrebama naših osiguranika.


Naše najveće prednosti su međunarodni kvalitet proizvoda i sigurna politika ulaganja. Briga o klijentima i o njihovim najboljim interesima je jedan od osnovnih zadataka Grawe osiguranja a.d. Podgorica. Pouzdano osiguranje za sve, bio je moto našeg osnivača i ostao ideja vodilja svih zaposlenih. Tradicija, stabilnost i povjerenje, sa dalekim pogledom u budućnost su osnove na kojima GRAWE gradi uspješno poslovanje u Crnoj Gori.

Planovi Grawe osiguranja a.d. Podgorica su da širi svoju ponudu u skladu sa potrebama i razvojem tržišta, razvijajući nove proizvode prilagođene potrebama naših osiguranika. U planovima je svakako i ulazak na tržište neživotnih osiguranja, kako bi našim klijentima pružili kompletnu uslugu osiguranja.

Naše prostorije se nalaze u Podgorici, na Bulevaru Ivana Crnojevića br.62/1 u centru grada.

Kontaktirajte životno osiguranje 020/ 210 - 960
Kontaktirajte neživotno osiguranje 020/657-300
tj. osiguranje vozila, konsultant