Skoči do sadržaja
Pravna regulativa
Uslovi korišćenja

Grawe osiguranje a.d. Podgorica jamči da su sve informacije predstavljene na ovoj web stranici tačne i kompletne u vrijeme njihovog unošenja. Naravno, može sadržati i greške koje nisu namjerno izazvane i koje su apsolutno slučajne.

U tom smislu, Grawe osiguranje a.d. Podgorica ne predviđa preuzimanje nikakve odgovornosti za sadržaje na ovoj web stranici, uključujući linkove i bilo koje druge informacije koje su direktno ili indirektno upotrijebljene na ovoj web stranici. Grawe osiguranje a.d. Podgorica takođe zadržava pravo da mijenja i dopunjava sadržaje ove web stranice bez prethodne najave. To poništava bilo koju obavezu za netačne informacije na web stranici preduzeća i naravno svaku odluku koju korisnik donosi na osnovu informacije koja je predstavljena na ovoj web stranici, donosi na svoju sopstvenu odgovornost. Grawe osiguranje a.d. Podgorica ne preuzima bilo kakvu obavezu za materijalnu ili nematerijalnu štetu bilo koje vrste, bilo da je izazvana direktno ili indirektno, kao i bilo kakvim direktnim ili indirektnim korišćenjem sadržaja ove web stranice.

Ukoliko nije drugačije naznačeno, autorska prava za sva dokumenta upotrijebljena na ovoj web stranici (uključujući slike, ilustracije, članke, animacije i ostalo) kao i za sve alate upotrijebljene za nihovo kreiranje eksluzivno pripadaju Grawe osiguranju a.d. Podgorica.  U smislu povezanosti prava (opšte imovinsko pravo, industrijska svojinska prava, autorska prava i ostala) i licenci, nikakva prava nijesu garantovana trećim stranama. Svako preuzimanje i upotreba materijala sa ove web stranice bez dozvole Grawe osiguranja a.d. Podgorica je zabranjeno i predmet je pravnog odnosa. Ovaj pravni odnos se posebno odnosi na reprodukovanje, filmovanje, čuvanje i procesuiranje ovih materijala uz pomoć elektroskih sistema (Interneta, intraneta, CD-ROM-ova i ostalih nosača podataka). Reprodukcija znakova (kao što su registrovane robne marke ili logo-i) je eksplicitno zabranjena bilo da su označeni sa simbolima ® ili ™. Sva gore naznačena pravila odnose se takođe i na Softver, kome može biti pristupljeno ili koji može biti preuzet sa web stranice Grawe osiguranja a.d. Podgorica. Ukoliko treća strana učini Softver dostupnim putem linkova, korisnik je dužan da se upozna sa uslovima korišćenja tog provajdera.

Korisnik koji objavi informaciju na web stranici Grawe osiguranja a.d. Podgorica saglasan je da prenosi neograničena prava povezana sa tom informacijom u bilo kojoj formi na Grawe osiguranje a.d. Podgorica. Informacija primljena od korisnika nije predmet tajnosti. Lične informacije korisnika web stranice zaštićene su, i u Grawe osiguranju a.d. Podgorica mogu biti korišćene jedino za podršku korisnicima i ažuriranje podataka korisnika.

Prijavljivanjem za bilten ili učešćem u nagradnim igrama, podaci korisnika će biti sačuvani na serveru Grawe osiguranja a.d. Podgorica. Tim radnjama, korisnik postaje registrovani posjetilac web stranice i prihvata da prima običnu ili elektronsku poštu sa informacijama od strane Grawe osiguranja a.d. Podgorica. Korisnik može u svakom momentu poništiti ovu prijavu u pisanoj formi. Podaci registrovanih korisnika neće biti proslijeđivani trećim stranama. Internet servis Grawe osiguranja a.d. Pogorica je opremljen firewall sistemima i time su podaci korisnika zaštićeni od spoljnog pristupa.

U slučaju spora nadležan je Sud u Podgorici.

Grawe osiguranje a.d. Podgorica
Bul. Ivana Crnojevića 62/I
MNE – 81000 Podgorica
Telefon: +382 (0) 20 210 790, +382 (0) 20 210 960
Faks: +382 (0) 20 210 963

E-mail: info.zivot@grawe.me
Web: http://www.grawe.me
Organizacija društva: Akcionarsko društvo sa sjedištem u Podgorici
Registarski broj: 4-0007631/001
Nadležni sudski organ: Privredni sud u Podgorici
PIB: 02416042

Kontrolna institucija: Agencija za nadzor osiguranja Crne Gore

tj. osiguranje vozila, konsultant