Skoči do sadržaja
osiguranje lica
Teže bolesti i hirurške intervencije

Prema Uslovima za kolektivno osiguranje lica u slučaju potrebe hirurške intervencije (operacije), kao i Uslovima za kolektivno osiguranje lica od težih bolesti i posljedica bolesti, mogu se dopunski osigurati sva zdrava lica od 15 - 65 godina, na dobrovoljnoj bazi, uz uslov da u momentu ugovaranja osiguranja nije bila izvjesna potreba hirurške intervencije (operacije), odnosno da osiguranik nije bolovao od već ustanovljenih bolesti u trenutku sklapanja ugovora, već da je ta okolnost nastala u toku trajanja osiguranja. Ovim osiguranjem su pokrivene intervencije (operacije) i bolesti navedene u pomenutim Uslovima Društva.

tj. osiguranje vozila, konsultant