Skoči do sadržaja
MJEŠOVITO
mješovita osiguranja

Najzastupljeniji vid osiguranja života je mješovito životno osiguranje koje uključuje pokriće za slučaj isteka (doživljenja) i smrti osiguranika uz dodatnu štednu komponentu.

Sklapanjem polise mješovitog osiguranja života birate osiguranje na određeni vremenski period (10 ili više godina). Po isteku tog perioda isplaćuje se osigurana suma (doživljenje polise) i očekivana dobiti, uz pretpostavku da je Osiguravač ostvario dobit od ulaganja. Izuzetak je tarifa G11 koja se može sklopiti na minimum 3 godina trajanja.

Osiguravač je dužan isplatiti punu osiguranu sumu li njen dio (u zavisnosti od tarife) u slučaju smrti Osiguranika za vrijeme trajanja osiguranja, ili više osiguranih suma za slučaj smrti usled nezgode ako je tako ugovorom definisano.

Ugovarač osiguranja definiše korisnike za slučaj isteka (doživljenja) i smrti (jednog ili više) kojim se novac isplaćuje nastupom osguranog slučaja.

Ovo osiguranje se može raskinuti (otkupiti), ali tek nakon isteka 3 godine trajanja osiguranja, kada se na zahtjev Ugovarača isplaćuje otkupna vrijednost definisana u tablici otkupnih vrijednosti, koja se nalazi u polisi.

Može se i kapitalizovati (osloboditi od plaćanja premije) nakon isteka 1/10 trajanja polise osiguranja a na maksimalan period do isteka iste.

Takođe postoji mogućnost odobravanja predjuma (pozajmice). Visinu predujma, kamatu na predujam i način otplate određuje Osiguravač internim aktima društva, o čemu informiše Ugovarača prilikom predavanja zahtjeva za podizanje predujma.

Odabrana godišnja premija (minimum 250 EURA ) se može plaćati mjesečno (potem trajnog naloga u banci), kvartalno, polugodišnje ili godišnje. Izuzetak je tarifa G11 kod koje je minimalna jednokratna uplata 2500 EURA.

e20 PLUS

GRAWE ELITE 20 PLUS

Osiguranje života, zaštita od teških bolesti i dodatno pokriće za djecu..
sl

SAFE LIFE

Mješovito osiguranje usmjereno na štednju za dane penzije..
kinder

GRAWE KINDER

Štedno osiguranje u korist djeteta...
G1

G1

Mješovito osiguranje života sa punim pokrićem...
g3

G3

Mješovito osiguranje sa tačno određenim rokom isplate...
G5

G5

Mješovito osiguranje sa rastućom osiguranom sumom...
G11

G11

Mješovito osiguranje sa jednokratnom uplatom premije...
tj. osiguranje vozila, konsultant