Skoči do sadržaja
Uprave društava
Grawe osiguranje a.d. Podgorica
Grawe neživotno osiguranje a.d. Podgorica
Mikic
Marko Mikić, dipl.ing.,dipl.econ.

Predsjednik odbora direktora Grawe osiguranja a.d. Podgorica

Klaus Scheitegel
Mag. Klaus Scheitegel

Predsjednik odbora direktora Grawe neživotnog osiguranja a.d. Podgorica

Ederer
Mag.Dr. Othmar Ederer

Član odbora direktora Grawe osiguranja a.d. Podgorica

član odbora
Mag. Georg Schneider

Član odbora direktora Grawe neživotnog osiguranja a.d. Podgorica

Rašović Radivoje
Radivoje Rašović

Član odbora direktora Grawe osiguranja a.d. Podgorica

Gorana
Gorana Pavićević Ćetković

Član odbora direktora Grawe neživotnog osiguranja a.d. Podgorica

Maja Pavlicic
Maja Pavlicic dipl. pravnik

Izvršni direktor i sekretar Grawe osiguranja a.d. Podgorica

Ivan Lero slika sajt
Ivan Lero

Izvršni direktor i sekretar Grawe neživotnog osiguranja a.d. Podgorica

tj. osiguranje vozila, konsultant