Skoči do sadržaja
GRAWE KONCERN

Grazer Wechselseitige grupa se svrstava među najveće austrijske osiguravajuće kompanije, sa godišnjem prilivom premija koji premašuje 541.1 miliona Eura i brojem ugovora o osiguranju od preko 2,17 miliona u cijeloj grupi.

Istorija našeg koncerna počinje još davne 1828. godine kada je nadvojvoda Johann, poznat i kao ,,narodni princ'', osnovao društvo u kojem su građani udruživali svoja sredstva radi zaštite od posljedica požara.   

Moto našeg osnivača bio je „Pouzdano osiguranje za sve“. Nadvojvoda Johann (1782-1859), inače brat austrijskog cara Franja, dao je značajan doprinos, kako austrijskoj kulturi i obrazovanju, tako i privredi.

Sjedište društva je u gradu Gracu, univerzitetskom, kulturnom, i industrijskom centru austrijskog regiona Štajerska.

Od 1828. do danas desile su se mnoge promjene koje su okretale svijet naglavačke: dva svjetska rata, slom berze 1873. godine, “crni petak“ 1929., naftna kriza 1973., ali i svjetska finansijska kriza iz najbliže prošlosti nisu omeli rast i širenje GRAWE koncerna. Pravovremenom reakcijom, GRAWE se usmjerilo na ulaganje u nekretnine i nepokretnu imovinu. Koncern se angažovao i u bankarskom sektoru kako bi klijentima ponudio sveobuhvatnu brigu i uslugu.

Danas, 190 godina kasnije, sa velikim uspjehom poslujemo u 13 država južne i jugoistočne Evrope, donoseći našim klijentima međunarodni kvalitet usklađen sa lokalnim propisima u osiguranju.

Finansijska stabilnost GRAWE koncerna se ogleda u sopstvenom kapitalu, koji je daleko iznad tržišnog prosjeka, kao i konzervativnom pristupu politici ulaganja. Povjerena sredstva klijenata se uglavnom ulažu u nekretnine, obveznice, hipoteke i tek mali dio u akcije. Na osnovu odnosa kapitala i obaveza GRAWE je jedno od najpostojanijih osiguravajućih društava.

Izreka nadvojvode Johanna ,,Snaga koja donosi dobro leži u slozi zajednice. Dužnost svakog od nas je da tome doprinese'' je i danas temelj na kom počiva naša misija, savjetujući klijente da se za svoju budućnost unaprijed pobrinu, ne prepuštajući ništa slučaju.

Mi smo tu da im u tome pomognemo.

OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA

1828
Austrija
1999
Kipar
1991
Slovenija
2000
Bugarska
1993
Hrvatska
2000
Rumunija
1997
Mađarska
2001
Banja Luka
1997
Beograd
2004
Moldavija
1998
Sarajevo
2004
Podgorica
1998
Ukrajina
2007
Skoplje
1828
Austrija
1991
Slovenija
1993
Hrvatska
1997
Mađarska
1997
Beograd
1998
Sarajevo
1998
Ukrajina
1999
Kipar
2000
Bugarska
2000
Rumunija
2001
Banja Luka
2004
Moldavija
2004
Podgorica
2007
Skoplje


BANKE I INVESTICIONE KOMPANIJE


NEKRETNINE


tj. osiguranje vozila, konsultant