Skoči do sadržaja
DODATNA OSIGURANJA

Ubrzan životni tempo donosi sa sobom razne rizike. Tako se često javlja potreba da se uz osnovna pokrića životnog osiguranja uključe i dodatna osiguranja koja pokivaju rizik povrede, hirurške intervencije ili teške bolesti.

Prepoznajući takve potrebe, i idući u korak sa željama svojih osiguranika, Grawe osiguranje nudi upravo ova pokrića.

Sigurno da prilikom nastanka osiguranog slučaja svi stavljamo zdravlje na prvo mjesto, ali isto tako ne treba zanemariti ni finansijski momenat, kada Vam suma koju osiguranje isplaćuje može u značajnoj mjeri pomoći da sanirate posledice i omogućite sebi kvalitetnu medicinsku njegu.

UI

UI - OSIGURANJE OD POSLJEDICA NESREĆNOG SLUČAJA

Dodatno osiguranje za slučaj nastanka povrede koje ostavljaju trajne posljedice..
HI

HI - OSIGURANJE OD HIRURŠKIH INTERVENCIJA

Dodatno osiguranje za slučaj nastanka hirurške intervencije...
RDZ

RDZ - OSIGURANJE OD 20 TEŠKIH BOLESTI

Dodatno osiguranje za slučaj nastupa teške bolesti sa dodanim pokrićem za djecu...
tj. osiguranje vozila, konsultant