Skoči do sadržaja
Pravna lica
Pravna lica

Mogućnosti za preduzeća da sklope životno osiguranje i osiguranje od posljedica nesrećnog slučaja za svoje zaposlene

 

Osiguranje zaposlenih

 

Mogući načini plaćanja za polise na kojima je ugovarač osiguranja pravno lice

 

 


1. Do 10 osiguranika – uslovi su isti kao kada je ugovarač osiguranja fizičko lice:

- najmanja premija je 250 EUR i može da se plaća samo jedanput godišnje;
- najmanja premija za polugodišnje plaćanje je 350 EUR;
- najmanja premija za kvartalno plaćanje je 550 EUR.

 

2. Između 10 i 50 osiguranika:

- najmanja premija za polugodišnje plaćanje je 300 EUR;
- najmanja premija za kvartalno plaćanje je 350 EUR;
- najmanja premija za mjesečno plaćanje je 550 EUR.

 

3. Za 50 ili više osiguranika moguće je za bilo koju premiju odabrati i mjesečni način plaćanja.

Navedeni iznosi se odnose samo na premiju životnog osiguranja. Dodatno osiguranje od nezgode za slučaj invalidnosti nije unešeno u ove uslove.

Ovi uslovi važe samo za nova osiguranja.

 

Naplata premije osiguranja putem administrativne zabrane

 

Ukoliko u Vašem preduzeću postoji intersovanje za sklapanje ugovora o osiguranju od strane 10 i više Vaših kolega, GRAWE nudi plaćanje premije putem administrativne zabrane. U nastavku možete preuzeti forme dogovora o plaćanju premije i ovlašćenje za administrativnu zabranu.

tj. osiguranje vozila, konsultant