Skoči do sadržaja
osiguranje imovine
Provalna krađa i razbojništvo

Osiguranjem se pruža osiguravajuća zaštita od rizika izvršenja ili pokušaja provalne krađe ili razbojništva, kao i obijesti (vandalizma) u toku izvršenja provalne krađe.

Osiguranjem je pokrivena šteta od odnošenja, uništenja ili oštećenja osiguranih stvari kao i šteta prouzrokovana oštećenjem građevinskih djelova prostorija, instalacija i opreme (oštećenje zidova, tavanica, vrata, stakala, brava itd.) u kojima se nalaze osigurane stvari prilikom izvršenja ili pokušaja izvršenja provalne krađe odnosno razbojništva.

Predmet osiguranja mogu biti:

  • Pokretne stvari u zgradama ili prostorijama,
  • Namještaj i uređaji u kancelarijama, ugostiteljskim preduzećima, zdravstvenim ustanovama i sl.,
  • Zalihe robe, sirovina, poluproizvoda, gotovih proizvoda, pomoćnog i potrošačkog materijala i sitnog inventara,
  • Novac, dragocjenosti, papiri od vrijednosti,
  • Novac, i druge vrijednosti dok se prenose ili prevoze.
tj. osiguranje vozila, konsultant