Skoči do sadržaja
Tarifa G11
Tarifa G11

Mješovito kapitalno osiguranje za slučaj smrti i doživljenja sa jednokratnom uplatom premije.

 

  • Kod tarife životnog osiguranja G11 pokriće je u toku trajanja osiguranja uvijek jednako ugovorenoj osiguranoj sumi.
  • U slučaju doživljenja osiguranja, osiguranik dobija jednu cijelu ugovorenu osiguranu sumu sa pripadajućom dobiti.
  • U slučaju prirodne smrti ili smrti osiguranika usljed nezgode u toku trajanja osiguranja, korisnici osiguranja dobijaju jednu cijelu ugovorenu osiguranu sumu sa pripadajućom dobiti do tog trenutka.

 

tj. osiguranje vozila, konsultant