Skoči do sadržaja
RIZIKO OSIGURANJA

Ako želite životno osiguranje koje će pomoći rješavanju finansijskih problema Vaših nasljednika za slučaj prijevremene smrti Osiguranika, onda je rizko životno osiguranje pravi proizvod za Vas.

Obezbjeđuje sigurnost korisnicima polise i pomaže im da lakše prebrode situacije kao što su prijevremena otplata kredita banci za kuću ili stan koji ste obezbijedili polisom riziko osiguranja, za slučaj da se Vama nešto dogodi.

RK5

MSVP i MSP

Osiguranje života namjenjeno pokriću preostalog dijela kredita banci...
detaljnije
R 1

R 1

Osiguranje života pogodno za osiguranje zaposlenih od rizika smrti, nezgode, hirurške intervencije ili teške bolesti...
detaljnije
tj. osiguranje vozila, konsultant