Skoči do sadržaja
osiguranje imovine
Kombinovano osiguranje elektronskih računara i procesora

Osiguranjem se pruža osiguravajuća zaštita od oštećenja ili uništenja osiguranih stvari od sljedećih opasnosti:

 • Požara i udara groma,
 • Eksplozije,
 • Oluje,
 • Vode i pare,
 • Grada (tuče),
 • Pada letjelice,
 • Manifestacija i demonstracija,
 • Klizanja tla,
 • Odronjavanja zemljišta,
 • Sniježne lavine,
 • Loma mašina,
 • Provalne krađe i razbojništva.

 

Predmet osiguranja mogu biti:

 • Elektronski računari i slični uređaji i instalacije sa opremom, procesni elektronski računari,
 • Sama vrijednost nosača spoljnih podataka,
 • Troškovi ponovnog formiranja podataka.
tj. osiguranje vozila, konsultant