Skoči do sadržaja
osiguranje imovine
Lom stakla

Osiguranjem se pruža osiguravajuća zaštita od uništenja ili oštećenja osiguranih stvari zbog ostvarenja bilo koje opasnosti (rizika) kojima su izložene osigurane stvari.

Predmet osiguranja mogu biti:

  • Sve vrste stakala,
  • Svijetleći natpisi i reklame,
  • Slike, natpisi i ukrasi izrađeni na osiguranim staklima,
  • Mermerne ploče na stolovima, pultovima, regalima i sl,
  • Porculanski umivaonici i sanitarije,
  • Neonske i ostale svijetleće cijevi.
tj. osiguranje vozila, konsultant