Skoči do sadržaja
MJEŠOVITO OSIGURANJE
GRAWE Elite 20 PLUS

GRAWE Elite 20 PLUS je jedinstveno osiguranje života kojim, uz poznata pokrića (doživljenje isteka ugovora, smrt usljed bolesti i smrt kao posljedica nesrećnog slučaja), bez posebnog dodatnog osiguranja, uživate osiguravajuću zaštitu i za određene teške bolesti.

 

Ovo osiguranje uz štednu komponentu sadrži i komponentu istovremene zaštite i osiguranja zdravlja korisnika, gdje korisnik u slučaju dijagnoze jedne od osiguranih teških bolesti ima pravo na isplatu cjelokupne osigurane sume s pripisanim udjelom u dobiti što mu pruža finansijsku sigurnost u razdoblju izlječenja, čime već sada osigurava sigurniju budućnost za sebe i svoje najmilije.

U slučaju smrti usljed nesrećnog slučaja korisniku se isplaćuje dvostruka osigurana suma uz pripisani, do tada ostvareni, udio u dobiti.
Dodatna prednost koju Vam pruža ugovorni oblik zaštite GRAWE Elite 20 PLUS jeste kada bolest ili nesrećni slučaj uzrokuju privremenu ili trajnu radnu nesposobnost osiguranika.

Prema uslovima socijalnog sistema osobe pogođene takvom situacijom nakon 42. dana radne nesposobnosti ostaju bez prave zaštite dok GRAWE osiguranje svoje korisnike koji su ugovorili GRAWE Elite 20 PLUS nakon 42. dana radne nesposobnosti, oslobađa plaćanja premije osiguranja sve do prestanka osiguranikove radne nesposobnosti, isteka ugovora ili navršene 65. godine života.

Teške bolesti pokrivene GRAWE Elite 20 PLUS osiguranjem jesu:

 • srčani infarkt,
 • bypass-operacija koronarnih arterija,
 • karcinom,
 • moždani udar,
 • hronično oboljenje bubrega,
 • transplantacija organa,
 • multipla skleroza,
 • paraliza,
 • sljepilo
 • operacija aorte
 • zamjena srčanih zalistaka (valvula)
 • dobroćudni (benigni) moždani tumor
 • koma
 • hronično oboljenje jetre
 • terminalna opstruktivna bolest pluća
 • gubitak ekstremiteta (udova)
 • teška trauma (povreda glave)
 • teške opekotine
 • gubitak glasa i funkcije govora
 • gluvoća (gubitak sluha)

Dodatni benefit je pokriće za djecu osiguranika koja u trenutku nastanka osiguranog slučaja imaju od 3 do 18 godina. Naknada za osigurani slučaj iznosi četvrtinu osigurane sume, ali ne više od 7.500 EURA. Pokriće se odnosi na 12 teških bolesti:

 • karcinom,
 • hronično oboljenje bubrega,
 • transplantacija organa,
 • multipla skleroza,
 • paraliza,
 • sljepilo
 • zamjena srčanih zalistaka (valvula)
 • dobroćudni (benigni) moždani tumor
 • koma
 • gubitak ekstremiteta (udova)
 • teška trauma (povreda glave)
 • teške opekotine
 • gluvoća (gubitak sluha)

Primjer

Osiguranik: muškarac

Pristupna starost: 25 godina

Trajanje osiguranja: 25 godina

Godišnja premija: 500 EUR

Visina osigurane sume: 12.793 EUR

Premija za dodatno osiguranje za oslobađanje od plaćanja premije za vreme trajanja radne nesposobnosti: 25 EUR

Očekivani kapital (osigurana suma i očekivana dobit po isteku trajanja osiguranja): 16.186 EUR

tj. osiguranje vozila, konsultant