Skoči do sadržaja
DOBRA DJELA

Odlučili smo se da završimo staru i započnemo novu godinu dobrim i humanim djelima, postavljajući svima putokaz u kom pravcu treba da se krećemo kao društvo.

 

Za novootvoreni Dom zdravlja na Zlatici u Podgorici dali smo skroman doprinos donirajući EKG aparat i medicinski sto, kako bi se našim sugrađanima uvijek mogla pružiti kvalitetna zdravstvena zaštita u blizini mjesta stanovanja. Otvaranjem ovog doma zdravlja građanima ovog dijela grada u mnogome će se poboljšati kvalitet života i olakšati pristup osnovnoj zdravstvenoj zaštiti.

 

Prvom udruženju roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama, nastavljajući već tradicionalnu podršku, obezbijedili smo donaciju za kupovinu novogodišnjih paketića za njihove članove. Na ovaj način želimo da promovišemo i podstaknemo na razumijevanje i toleranciju prema našim sugrađanima iz ove populacije koji, sigurni smo, zaslužuju da im nova godina počne malim radostima i znakom pažnje kao i ostalim njihovim vršnjacima.

 

Na kraju, ali ne i najmanje bitno, odlučili smo da u saradnji sa Kliničkim centrom Crne Gore, novčano nagradimo prvih 5 beba rodjenih u 2019 godini. Ovim šaljemo poruku da svi treba da učinimo mali napor kako bi na početku svake nove godine cijenili najviše ono što u suštini najviše vrijedi, a to je ljudski život.

tj. osiguranje vozila, konsultant