Skoči do sadržaja
Grawe ostani doma COVID19
INFORMACIJE O RADNOM VREMENU ZA VRIJEME EPIDEMIJE COVID-19

U skladu sa preporukama i smjernicama Instituta za javno zdravlje Crne Gore za reagovanje na koronavirusnu bolest (COVID-19), a koje trebaju primjenjivati kompanije, molimo da sa razumijevanjem primite i poštujete sljedeće preporuke:

 • Za sve informacije ili prijave osiguranih slučajeva, preporučujemo komunikaciju putem telefona, pošte ili e-maila u okviru radnog vremena:
  • Ponedjeljak – četvrtak            07.30 – 16.00 časova
  • Petak                                               07.30 – 13.30 časova
 • Za prijem klijenata do daljnjeg naši službenici dostupni su u okviru skraćenog radnog vremena:
 • Maksimalan broj klijenata koji može boraviti u radnim prostorijama Grawe osiguranja na Bulevaru Ivana Crnojevića 62/1 u isto vrijeme je 1, i molimo da se pridržava sljedećih preporuka:
  • Obavezno nošenje maske prilikom boravka u našim prostorijama
  • Prilikom ulaska u prostorije molimo da dezinfikujete ruke sa sredstvom koje se nalazi u ulaznom holu prostorija
  • Zabranjen je fizički kontakt (rukovanje) sa zaposlenima
  • Shodno preporukama molimo da sjedite na odstojanju koje je obilježeno na podu na radnom mjestu zaposlenog

Hvala Vam što poštujete preporuke koje su istaknute s ciljem očuvanja zdravlja, kako zaposlenog, tako i Vas lično, čime ćemo dati doprinos sprječavanju širenja ili inficiranja novim koronavirusom (COVID-19).

POŠTUJMO PREPORUKE, BUDIMO ODGOVORNI, OSTANIMO DOMA!

tj. osiguranje vozila, konsultant