Skoči do sadržaja
Grawe K
MJEŠOVITO OSIGURANJE
GRAWE Kinder

Program štednog osiguranja u korist djeteta

Ovo mješovito osiguranje namijenjeno je svima koji žele napraviti program životnog osiguranja, a koji će na kraju rezultirati isplatom u korist djece starosne dobi od 0 do 13 godina.


Premija se plaća samo za prvih 6 godina trajanja osiguranja, dok se garantovani kapital i udio u dobiti isplaćuje isključivo korisniku-djetetu nakon njegove navršene 19. godine.

Ovaj ugovorni oblik zaštite omogućava korisnicima pravovremeno obezbjeđenje budućnosti djeteta (daljnje školovanje, samostalan život).

PREDNOSTI GRAWE Kinder programa su:

  • namjenska štednja u korist djeteta,
  • obezbjeđenje sredstava za nastavak školovanja, početak samostalnog života, kupovina automobila...
  • pravovremeno obezbjeđenje budućnosti djeteta,
  • zagarantovana sigurnost povrata kapitala i pripadajuće dobiti.
tj. osiguranje vozila, konsultant