Grawe osiguranje a.d.

Bul. Ivana Crnojevića 62/I
81000 Podgorica

+382 (0) 20 210 960 +382 (0) 20 210 791 +382 (0) 20 210 790 +382 (0) 20 210 963 office.podgorica@grawe.at
Inhalt:

“Safe Life – Sigurnost Vaše budućnosti!”

 
Mješovito osiguranje života usmjereno na štednju za dane penzije
 

 

Ako želite imati sopstvenu budućnost u svojim rukama onda je Safe Life optimalan program za dostizanje tog cilja!  Safe Life je poseban program sa sigurnosnim bonus dodatkom koji se bazira na sigurnosti Grawe grupe i koji je osmišljen i razradjen za našeg strategijskog partnera Safe Life.

Ovaj ekskluzivni program Safe Life-a pokriva u principu tri veoma bitne osnovne potrebe:
1. Finansijsku sigurnost klijenata i njihovih porodica
2. Šansu za realizaciju individualnih želja u penziji 
3. Šansu za uživanje u zasluženoj mirovini.