Grawe osiguranje a.d.

Bul. Ivana Crnojevića 62/I
81000 Podgorica

+382 (0) 20 210 960 +382 (0) 20 210 791 +382 (0) 20 210 790 +382 (0) 20 210 963 office.podgorica@grawe.at
Inhalt:

Osiguranje zaposlenih

 
Mogući načini plaćanja za polise na kojima je ugovarač osiguranja pravno lice
 


1. Do 10 osiguranika – uslovi su isti kao kada je ugovarač osiguranja fizičko lice:

- najmanja premija je 250 EUR i može da se plaća samo jedanput godišnje;
- najmanja premija za polugodišnje plaćanje je 350 EUR;
- najmanja premija za kvartalno plaćanje je 550 EUR.

2. Između 10 i 50 osiguranika:

- najmanja premija za polugodišnje plaćanje je 300 EUR;
- najmanja premija za kvartalno plaćanje je 350 EUR;
- najmanja premija za mjesečno plaćanje je 550 EUR.

3. Za 50 ili više osiguranika moguće je za bilo koju premiju odabrati i mjesečni način plaćanja.

Navedeni iznosi se odnose samo na premiju životnog osiguranja. Dodatno osiguranje od nezgode za slučaj invalidnosti nije unešeno u ove uslove.

Ovi uslovi važe samo za nova osiguranja.