Grawe osiguranje a.d.

Bul. Ivana Crnojevića 62/I
81000 Podgorica

+382 (0) 20 210 960 +382 (0) 20 210 791 +382 (0) 20 210 790 +382 (0) 20 210 963 office.podgorica@grawe.at
Inhalt:

Imprint

 
za Vas stranice uređuju
 

Srđan Milutinović
Bulevar Ivana Crnojevića 62/I
81000 Pogrorica, Crna Gora
Telefon: +382 (0) 20 210 790
srdjan.milutinovic@grawe.at  

Aleksandra Kovačević
Bulevar Ivana Crnojevića br.62/I
81000 Pogrorica, Crna Gora
Telefon: +382 (0) 20 210 960
aleksandra.kovacevic@grawe.at

Upotreba Google statistike

Ova web stranica koristi Google statistike, web analize koje provodi Google Inc. (“Google“). Google analize upotrijebljavaju takozvane “kolačiće“, tekst datoteke, koje su smještene na Vašem računaru i omogućavaju Vam da provodite analize na web stranici. Informacija kreirana od strane kolačića u smislu Vaše posjete i korišćenja ove web stranice (uključujući Vašu IP adresu), proslijeđena je na server koji pripada Google-u u SAD i smještena je na njemu. Google će koristiti ovu informaciju da analizira upotrebu i posjećenost ove web stranice, izrađuje izvještaje u vezi aktivnosti na web stranici za operatera web stranice i da omogući ostale servise u vezi upotrebe ove web stranice i Interneta. Štaviše, ukoliko je potrebno, Google će proslijediti ovu informaciju trećoj strani, ukoliko je ovaj transfer informacija legalan ili ukoliko treća strana procesuira informaciju sa odobrenjem Google-a. U slučaju da nema ovih događanja, Google će kombinovati Vašu IP adresu sa njegovim ostalim podacima. Instalaciju kolačića možete spriječiti uz pomoć podešavanja Vašeg internet pretraživača; želimo da naglasimo, kao i uvijek, moguće je da nećete biti u mogućnosti da koristite sve funkcije na ovoj web stranici u punoj mjeri. Upotrebom ove web stranice prihvatate obradu Vaših podataka od strane Google-a na način opisan u ovom tekstu.

Polno-neutralna formulacija

U određenim tekstovima upotrijebili smo polno neutralnu formulaciju pojmova iz razloga razumljivosti tekstova. Kao i uvijek, u svim slučajevima, oba pola su jednako tretirana.