Grawe osiguranje a.d.

Bul. Ivana Crnojevića 62/I
81000 Podgorica

+382 (0) 20 210 960 +382 (0) 20 210 791 +382 (0) 20 210 790 +382 (0) 20 210 963 office.podgorica@grawe.at
Inhalt:

Tarifa G1

 
Mješovito kapitalno osiguranje za slučaj smrti i doživljenja sa plaćanjem premije sve vrijeme trajanja osiguranja ili skraćenim trajanjem plaćanja premije.
 
grawe g1

 

  • Kod tarife životnog osiguranja G1 pokriće je u toku trajanja osiguranja uvijek jednako ugovorenoj osiguranoj sumi.
  • U slučaju doživljenja osiguranja, osiguranik dobija cijelu ugovorenu osiguranu sumu sa pripadajućom dobiti.
  • U slučaju prirodne smrti osiguranika u toku trajanja osiguranja, korisnici osiguranja dobijaju jednu cijelu ugovorenu osiguranu sumu sa pripadajućom dobiti do tog trenutka
  • U slučaju smrti osiguranika usljed nezgode, korisnici osiguranja dobijaju dvostruki iznos ugovorene osigurane sume sa pripadajućom dobiti do tog trenutka.