Grawe osiguranje a.d.

Bul. Ivana Crnojevića 62/I
81000 Podgorica

+382 (0) 20 210 960 +382 (0) 20 210 791 +382 (0) 20 210 790 +382 (0) 20 210 963 office.podgorica@grawe.at
Inhalt:

Tarifa G3

 
Mješovito kapitalno osiguranje zaključeno sa tačno određenim rokom isplate sa plaćanjem premije sve vrijeme trajanja osiguranja ili skraćenim trajanjem plaćanja premije.
 

  • Kod grupa tarifa životnog osiguranja G3 ne postoji puno pokriće tokom cijelog trajanja osiguranja.
  • U slučaju doživljenja osiguranja, osiguranik dobija jednu cijelu ugovorenu osiguranu sumu sa pripadajućom dobiti.
  • U slučaju prirodne smrti osiguranika u toku trajanja osiguranja, korisnici osiguranja dobijaju dio osigurane sume sa pripadajućom dobiti do tog trenutka.
  • U slučaju smrti osiguranika usljed nezgode, korisnici osiguranja dobijaju jednu cijelu ugovorenu osiguranu sumu, dio osigurane sume i pripadajuću dobit do tog trenutka.