Grawe osiguranje a.d.

Bul. Ivana Crnojevića 62/I
81000 Podgorica

+382 (0) 20 210 960 +382 (0) 20 210 791 +382 (0) 20 210 790 +382 (0) 20 210 963 office.podgorica@grawe.at
Inhalt:

Tarifa G5S

 
Mješovito osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja sa stepenasto rastućom osiguranom sumom za slučaj smrti, sa obračunom pripadajuće dobiti i sa plaćanjem premije sve vrijeme trajanja osiguranja ili skraćenim trajanjem plaćanja premije.
 

  • Program G5S je program životnog osiguranja namijenjen licima koja zbog zdravstvenog stanja ne mogu da se osiguraju po nekoj drugoj tarifi životnog osiguranja, a žele i mogu da štede.
  • Licima sa povećanim rizikom zbog hobija i zanimanja ne obračunava se doplatak na premiju za životno osiguranje.
  • Ugovorena suma se isplaćuje samo po isteku trajanja osiguranja, a u slučaju smrti osiguranika isplaćuje se dio osigurane sume.
  • U slučaju doživljenja osiguranja, osiguranik dobija jednu cijelu ugovorenu osiguranu sumu sa pripadajućom dobiti.
  • U slučaju prirodne smrti osiguranika u toku trajanja osiguranja, korisnici osiguranja dobijaju dio osigurane sume sa pripadajućom dobiti do tog trenutka.
  • U slučaju smrti osiguranika usljed nezgode, korisnici osiguranja dobijaju jednu cijelu ugovorenu osiguranu sumu za smrt kao posljedicu nesrećnog slučaja, dio osigurane sume osiguranja života i pripadajuću dobit do tog trenutka.