Grawe osiguranje a.d.

Bul. Ivana Crnojevića 62/I
81000 Podgorica

+382 (0) 20 210 960 +382 (0) 20 210 791 +382 (0) 20 210 790 +382 (0) 20 210 963 office.podgorica@grawe.at
Inhalt:

Grawe osiguranje a.d. Podgorica

 
 
GRAWE CRNA GORA

GRAWE osiguranje a.d. je dio velike porodice Grazer Wechselseitige Versicherung AG sa sjedištem u Gracu i istorijom dugom 180 godina. Tradicija, stabilnost i povjerenje, sa dalekim pogledom u budućnost su osnove na kojima GRAWE gradi uspješno poslovanje u Crnoj Gori.

        Grawe osiguranje a.d. je prvo osiguravajuće društvo sa većinskim kapitalom iz Austrije koje ima dozvolu za legalan rad u Crnoj Gori. Društvo je osnovano na osnovu dozvole za rad koju je izdalo Ministarstvo finansija Republike Crne Gore Rješenjem broj 02-3087/2 od 23.09.2004. godine i registracije CRPS u Podgorici broj 4-0007631/001 od 21.10.2004. godine. Krajem 2006. godine usvojen je crnogorski Zakon o osiguranju i Društvo je u prethodnom periodu izvršilo prilagođavanje poslovanja. Vlasnik 100% akcija je austrijsko osiguravajuće društvo GRAZER WECHSELSEITIGE VERSICHERUNG AG (skr. GRAWE) iz Graca. GRAWE OSIGURANJE AD je reosigurano preko matične kuće kod njemačkog reosiguranja Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft iz Minhena.

        Naše najveće prednosti su međunarodni kvalitet proizvoda i sigurna politika ulaganja. Briga o klijentima i o njihovim najboljim interesima je jedan od osnovnih zadataka GRAWE osiguranja. Naša osiguravajuća kuća je stabilan oslonac budućnosti naših klijenata. Tako je i poslovanje zasnovano na najvećim vrijednostima društva: povjerenju i stabilnosti.

        Dovođenjem novih uslova rada osiguranja na tržište, visoka tehnologija obrade, preuzete od glavnog osnivača, a sve usklađeno sa našim pravnim propisima, daje nam sigurnost da ćemo se u konkurenciji ostalih osiguravajućih društava uspješno nametnuti svojim načinom i kvalitetom rada!

       Planovi GRAWE osiguranja su da širi svoju ponudu u skladu sa potrebama i razvojem tržišta. Osiguranje života povezano sa dodatnim osiguranjem od nezgode kao najznačajniji proizvod, prilagođeno je potrebama korisnika.

       Pouzdano osiguranje za sve bio je moto osnivača osiguravajućeg društva i ostala ideja vodilja svih zaposlenih – do danas.