Grawe osiguranje a.d.

Bul. Ivana Crnojevića 62/I
81000 Podgorica

+382 (0) 20 210 960 +382 (0) 20 210 791 +382 (0) 20 210 790 +382 (0) 20 210 963 office.podgorica@grawe.at
Inhalt:

GRAWE Group

 
 

     "Pouzdano osiguranje za sve" je bio moto nadvojvode Johana po osnivanju Grazer Wechselseitige 1828. Iz prvobitnog osiguranja za rizik od požara, razvio se svestrani internacionalni osiguravajući koncern. Osiguranja, finansijske usluge i nekretnine su polja stručnosti GRAWE grupe.

     Trinaest centralnoevropskih osiguravajućih društava su dokaz međunarodne orijentacije. Stabilnost i visoko mjesto na tržištu osiguranja su odraz priče o uspjehu duge 180 godina.

     Grazer Wechselseitige grupa se svrstava među najveće austrijske osiguravajuće kompanije, sa godišnjem prilivom premija koji premašuje 720 miliona eura i brojem ugovora o osiguranju koji iznosi oko 3,8 miliona u cijeloj grupi. Ljubaznošću, savjetovanjem i prilagodljivim proizvodima Grazer Wechselseitige Versicherung AG je garancija za međunarodni kvalitet u kombinaciji sa lokalnim propisima o osiguranju.

     Finansijska stabilnost GRAWE koncerna se ogleda u sopstvenom kapitalu, koji je daleko iznad tržišnog prosjeka, kao i konzervativnom pristupu politici ulaganja. Povjerena sredstva klijenata se uglavnom ulažu u nekretnine, obveznice, hipoteke i tek mali dio u akcije. Na osnovu odnosa kapitala i obaveza GRAWE je jedno od najpostojanijih osiguravajućih društava. I pored toga što je dozvoljeno koristiti pojednostavljen način procjene aktive Društva, GRAWE koncern i dalje dosljedno svom konzervativnom pristupu procjenjuje aktivu po strogom principu niže vrijednosti.

     GRAWE planirano realizuje i nove projekte u oblasti nekretnina u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Rumuniji, Bugarskoj i Makedoniji, što u perspektivi otvara nove mogućnosti za poslovanje i dalje investiranje.