Grawe osiguranje a.d.

Bul. Ivana Crnojevića 62/I
81000 Podgorica

+382 (0) 20 210 960 +382 (0) 20 210 791 +382 (0) 20 210 790 +382 (0) 20 210 963 office.podgorica@grawe.at
Inhalt:

GRAWE Kinder

 
Program štednog osiguranja u korist djeteta
 
GRAWE Kinder

Program štednog osiguranja života s udjelom u dobiti u korist djeteta namijenjen je djeci starosne dobi od 0 do 13 godina.
Premija se plaća samo za prvih 6 godina trajanja osiguranja, dok se garantovani kapital i udio u dobiti isplaćuje isključivo korisniku-djetetu nakon njegove navršene 19. godine.

Ovaj ugovorni oblik zaštite omogućava korisnicima pravovremeno obezbjeđenje budućnosti djeteta (daljnje školovanje, samostalan život).

PREDNOSTI GRAWE Kinder osiguranja su:

  • visoko isplativa štednja u korist djeteta,
  • osigurana sredstva za nastavak školovanja, početak samostalnog života,
  • pravovremeno obezbjeđenje budućnosti djeteta,
  • zagarantovana sigurnost povrata kapitala i pripadajuće dobiti.