Grawe osiguranje a.d.

Bul. Ivana Crnojevića 62/I
81000 Podgorica

+382 (0) 20 210 960 +382 (0) 20 210 791 +382 (0) 20 210 790 +382 (0) 20 210 963 office.podgorica@grawe.at
Inhalt:

Grawe Premium

 
 
l

Rentno osiguranje

GRAWE Premium 4 Life
Doživotna renta sa povratom kapitala u slučaju smrti osiguranika

GRAWE Premium 4 Life Duo
Doživotna renta sa garantovanim periodom isplate i prenosom na drugog osiguranika

GRAWE Premium Garant
Privremena renta sa povratom kapitala u slučaju smrti osiguranika

GRAWE Premium Garant Duo
Privremena renta sa garantovanim periodom isplate i prenosom na drugog osiguranika